PU- ja hybridimassat 3M:n tuotevalikoimaan

3M:n tuotevalikoima on kasvanut polyuretaanipohjaisilla (PU) tiivistys- ja liimamassoilla sekä hybridiliimamassoilla. 3M on tuonut markkinoille oman tiivistys- ja liimamassavalikoimansa yritysoston myötä. Nyt 3M:n tiivistys- ja liimamassavalikoima on rantautunut myös Suomeen. Tarkemmin tuotteista kerrotaan liimojen osiossa kotisivuillamme.