Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun Techcon TS8200D Micro-Meter Mix, ja epäkeskoruuvipumppu

Tuotannollisessa käytössä 2-komponenttiaineet edellyttävät tarkkaa sekoitussuhdetta ja annostelua. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa käytettävissä epoksipohjaisissa 2K liimoissa reaktiota varten tarvitaan hartsi ja kovetin, joista jälkimmäinen käynnistää kovettumisprosessin. Väärä sekoitussuhde vaikuttaa kovettuneen liiman lopulliseen lujuuteen, joten oikean sekoitustavan ja -laitteiston valinta on kriittisen tärkeää lopputuotteen laadulle ja suorituskyvylle.

2K -aineiden annostelun tarkkuutta, ja komponenttien sekoittumista parantamaan on kehitetty Techcon PC -epäkeskoruuvipumppu (Progressive Cavity Pump, ”PC), jonka avulla sekoitussuhteeseen liittyvät haasteet voidaan eliminoida.

 

Epäkeskoruuvipumppu on äärimmäisen tarkka

PC -pumppu on kiinteän virtausnopeuden pumppu. Perusrakenne muodostuu roottorista, joka pyörii staattorin sisällä. Roottori on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (tai muusta vastaavasta metallista), kun staattori puolestaan on valmistettu elastomeerista, joka voidaan valmistaa haluttuun muotoon, ja näin varmistaa täydellinen sopivuus. Roottorin ollessa staattorin sisällä, staattoriin muodostuu tiiviitä onteloita, jotka kuljettavat nestettä eteenpäin roottorin pyöriessä. Tällöin PC -pumppu syöttää aina vakiomäärän nestettä jokaisella roottorin pyörähdyksellä. PC -pumput ovat erittäin monipuolisia, ja soveltuvat useisiin erilaisiin annostelukohteisiin. Niitä voidaan käyttää Kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun, sekä kulumista aiheuttavien aineiden annostelussa, joita löytyy sekä 2K -aineissa, että valumateriaaleissa.

 

PC -pumput ratkaisevat viskositeettimuutosten tuomat ongelmat

Nesteen lämpötilan lasku, liiman ikääntyminen, tai erot valmistuserien välillä vaikuttavat tyypillisesti viskositeettiin. Viskositeetin muutos puolestaan vaikuttaa oleellisesti tavallisten venttiilien annostelutarkkuuteen. Tästä syystä epäkeskoruuviventtiilien käyttö voi olla erinomainen vaihtoehto useissa kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaa annostelua vaativissa käyttökohteissa.

Huippuluokan annostelutarkkuutta kahden PC -pumpun avulla

Techcon Meter-Mix -annostelulaite mahdollistaa kahden PC -pumpun yhdistämisen yhteen ohjauslaitteeseen. Kumpaakin pumppua voidaan ohjata halutulla pyörimisnopeudella sekoitussuhteesta riippumatta. Volumetrisen tarkkuuden ollessa +/- 1% käyttäjä voi olla varma, että lopputuotteessa on haluttu määrä liiman molempia komponentteja.

Yhdistettynä XYZ -robottiin, PC -pumput tarjoavat erittäin tehokkaan tavan kaksikomponenttisten (2K) aineiden tarkkaan annosteluun, ja korkean volyymin tuotantoon. Tarkalla annostelulla on myös hävikkiä pienentävä vaikutus.

PC-pumppua koskevissa tiedusteluissa voi ottaa yhteyttä Hot Melt Oy, myynti@hotmelt.fi

 

Järjestelmään voi tutustua lisää osoitteessa:

https://info.techcon.com/micro-meter-mix

Venttiilin ja ohjauslaitteen datalehdet:

Techcon-TS8200D-Micro-Meter-Mix-Data-Sheet-EN

Techcon-TS580D-MM-Controller-Data-Sheet-EN

Techcon -video laitteen toiminnasta: https://www.youtube.com/watch?v=3pDR4jBaVzo