Henkel Technomelt PUR 4663 on M1-luokiteltu reaktiivinen kuumaliima. Rakennustietosäätiö RTS on syyskuussa 2020 myöntänyt tuotteelle päästöluokituksen M1. Tämä tarkoittaa, että kuumaliimaa voidaan käyttää rakennusmateriaaleissa, koska tuote on vähäpäästöinen sekä hajuton.

Perinteisten kuumaliimojen etu on käsittelynopeus, mutta niillä on rajallinen lämmönkesto

Kuumaliimojen suurimpia etuja on niiden käsittelynopeus. Kun kappaleet on liitetty yhteen ja liima on jähmettynyt, liitos on käsittelyluja, ja tuote voidaan siirtää nopeasti seuraavaan työvaiheeseen. Tämä periaate pätee käytännössä kaikkiin kuumaliimoihin. Perinteiset kuumaliimat ovat kuitenkin termoplastisia, eli niiden ominaisuuksiin kuuluu myös kyky sulaa ja jähmettyä uudelleen. Ne pehmenevät lämpötilan noustessa, ja tällaisessa liimaliitoksessa voi ilmetä virumista. Ilmiö korostuu erityisesti lämpörasituksessa, eikä liimasauma kestä merkittävää kuormaa.

Technomelt PUR 4663 sietää korkeita lämpötiloja

M1-luokiteltu reaktiivinen kuumaliima Henkel Technomelt PUR 4663 saavuttaa käsittelylujuuden heti yhteen liittämisen jälkeen. Tämän seurauksena kappaleet kestävät liikuttamista ja kevyttä käsittelyä. Ilmankosteudelle altistuessaan liima alkaa reagoida kosteuden kanssa, jolloin reaktion aikana kuumaliima muuttuu kertamuovin kaltaiseksi uudelleen sulamattomaksi aineeksi. Toisin kuin tavalliset termoplastiset kuumaliimat, Technomelt PUR 4663 kestää huomattavasti korkeampia lämpötiloja sulamatta. Liima ei merkittävästi viru ristisilloittuneen polymeerirakenteensa ansiosta, vaikka liitos lämpötilan noustessa pehmeneekin.

Kuva 1. Technomelt PUR 4663 kuumaliiman leikkauslujuusarvon kehittyminen ajan funktiona

M1-luokiteltu reaktiivinen kuumaliima Technomelt PUR 4663 annostellaan matalassa lämpötilassa

Termoplastiset kuumaliimat annostellaan tyypillisesti 150–180 °C lämpötilassa. Tällöin myös liimattavan materiaalin tulee kestää hetkellisesti kyseistä lämpötilaa. PUR 4663 annostellaan sen sijaan 120-140 °C lämpötilassa, joten se mahdollistaa herkempienkin materiaalien liimaamisen lopullista ominaisuuksista tinkimättä. Myös annostelulaitteiston sähkönkulutus on maltillisempi, kun tarvittava energiamäärä on pienempi.

Kuva 2. Suuremmille tuotantomäärille soveltuu 20kg sulatusyksikkö. Nordson VersaPUR Tank Melter, 2020.

Technomelt PUR 4663:n pitkä avoin aika soveltuu suurten pintojen liimaukseen

Technomelt PUR 4663 on pitkän avoimen ajan tuote, joka tarjoaa liiman levityksen jälkeen jopa kahden minuutin avoimen ajan. Tämä laajentaa tuotteen käyttökohteet pienten kappaleiden liimauksesta suurempiin pintoihin ja pitkiin liimasaumoihin. Avoin aika riippuu liimattavien materiaalien ja liiman lämpötilasta, materiaalien lämmönjohtavuudesta, sekä liimakerroksen paksuudesta. Lämpimät liitospinnat ja eristävät materiaalit sallivat pidemmän avoimen ajan, kun taas lämpöä johtavilla pinnoilla liima jäähtyy nopeasti, ja avoin aika lyhenee. Myös liitettävän pinnan kosteus ja ympäröivä ilmankosteus vaikuttavat nopeuteen, jolla liima muuttuu termoplastista sulamattomaksi aineeksi. Tyypillisesti lämmönkestävyyden kehittyminen kemiallisen reaktion myötä kestää joitain vuorokausia.

Kuva 3. Henkel Technomelt PUR 4663 soveltuu mm. puun, tekstiilien sekä joidenkin muovien liimaukseen.

Useat pakkausmuodot mahdollistavat käsiliimauksen ja automatisoidun annostelun

Technomelt PUR 4663 on saatavilla 300g patruunoina käsikäyttöiseen liimapistooliin, joka soveltuu pienten kappaleiden liimauksiin, ja pienemmän tuotantomäärän kohteisiin. Suurempia tuotantomääriä varten on tarjolla kuumaliimajärjestelmiä ja pakkauksia aina 190 kg tynnyreihin asti.

Reaktiivisesta luonteestaan johtuen Technomelt PUR 4663 annostellaan reaktiivisille kuumaliimoille suunnitelluilla laitteistoilla, joissa liima ei pääse laitteiston sisällä altistumaan ilmankosteudelle. Liiman annostelu on mahdollista toteuttaa joko manuaalisesti, tai automatisoituna, joten kuumaliiman käyttö onnistuu tuotantoprosessin nopeudesta tai koosta riippumatta. Eri pakkauskoot ja annostelulaiteversiot mahdollistavat joustavasti tuotannon kasvattamisen protoista aina sarjatuotantoon asti.

Kuva 4. Henkel Technomelt PUR 4663 on saatavilla mm. 300g, 2kg sekä 20kg pakkauksissa sekä käsi- että automaattiannosteluun.
Olemme kirjoittaneet aiemmin blogi-postauksen, jossa kerrotaan tarkemmin reaktiivisten kuumaliimojen periaatteista.

M1-luokitus on Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä luokitus rakennusmateriaaleille, joka määrittää rajat haihtuvien yhdisteiden (VOC) sekä tuotteen hajun osalta. M1-luokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttöä. (1)