Syanoakrylaatit, tuttavallisemmin pikaliimat, on opittu tuntemaan helppokäyttöisinä, moniin kohteisiin soveltuvina nopeina liimoina. Pikaliimoilla on käyttökohteita teollisuuden lisäksi myös kuluttajien keskuudessa.

Uudet, elastiset pikaliimat kestävät iskuja ja rasitusta

Ensimmäisten pikaliimojen saapuessa markkinoille, niiden haittapuolena oli liimasauman hauraus, josta seurasi heikko iskunkestävyys sekä alhainen kuorintalujuus (1). Ajan myötä pikaliimojen teknisiä ominaisuuksia on kehitetty, joten nykyisten pikaliimojen suorituskyky vastaa paremmin erilaisten käyttökohteiden vaatimuksia. Lisäämällä täyteaineita, kuten esimerkiksi elastomeereja (1), pikaliimat soveltuvat käytettäväksi myös kohteissa, joissa saumaan kohdistuu iskuja sekä kuorivia voimia.

Permabond 74x- tuotesarja on suunniteltu elastisiin liitoksiin

Permabond CA Flex -tuotteet, CSA aktivaattori ja POP primer

Permabond 74x-sarjan elastiset pikaliimat tekevät joustavien liitosten liimaamisesta helppoa. Pikaliima reagoi ja kovettuu puristettaessa kahden materiaalin väliin. Heikko emäs, kuten vesi, tyypillisesti ilmankosteutena tai materiaalin pintakosteutena, riittää käynnistämään kovettumisen. Ilmankosteuden vaikutus tulee esille Suomen olosuhteissa, joissa talvikauden kuiva huoneilma hidastaa pikaliiman reaktiota alhaisesta kosteuspitoisuudesta johtuen. Lisäksi liimattavat materiaalit vaikuttavat reaktionopeuteen: emäksiset pinnat ovat pikaliimoille ideaaleja, kun taas happamat pinnat vaativat aktivaattorin käyttöä. Käytännössä aktivaattorilla liimattavasta pinnasta tehdään emäksinen, ja siten pikaliimalle otollinen.

Ulko-olosuhteissa pikaliimoilta vaaditaan joustavuutta

Pikaliimoja on helppo käyttää: ne liimaavat käytännössä heti, viskositeetteja on tarjolla aivan juoksevista geelimäisiin laatuihin ja pikaliimat tarttuvat melkein materiaaliin kuin materiaaliin, joskus pohjustusaineella avustettuna tosin. Missä niiden suurimmat kompastuskivet sitten ovat? Ulko-olosuhteissa liimaliitos voi helposti altistua käyttölämpötila-alueelle  -30 – +60 °C, jossa eri materiaalit laajenevat ja kutistuvat eri laajuudessa. Tällöin pikaliimalta vaaditaan joustavuutta, johon 74x -sarjan tuotteet pystyvät. Tämän sarjan pikaliimat saavuttavat jopa 300 – 500% murtovenymän, joten ne kestävät tavallista pikaliimaa huomattavasti paremmin lämpölaajenemiserojen aiheuttaman rasituksen verrattuna tavallisiin pikaliimoihin.

Elastiset pikaliimat jättävät saumakohdista joustavia ja huomaamattomia

Pikaliiman elastisuudesta on huomattavaa etua liimattaessa pehmeitä materiaaleja toisiinsa. Elastisella pikaliimalla liimattu liimasauma on joustava, ja siten se ei merkittävästi poikkea liimatuista materiaaleista. Esimerkiksi pehmeiden ja joustavien tiivisteiden jatkoskohdat ja kulmaliitokset ovat elastisella pikaliimalla liimattuna lähes huomaamattomia. Elastinen pikaliimaliitos kestää taivuttelua ja venytystä, kuten kuva 1. osoittaa. Tyypillisiä pikaliiman käyttökohteita ovat esimerkiksi solukumi- sekä silikonimateriaalien liimaukset. Sen sijaan perinteisillä pikaliimoilla tehty saumakohta jää ympäristöään kovemmaksi, ja murtuu puristuksessa tai taivutuksessa.

Testasimme saumakohdan elastisuutta liimaamalla levymuodossa olevaa solukumia itseensä. Kovetuttuaan solukumi taivutettiin muoviputken ympärille, jolloin saumakohdan tuli joustaa putken mukaisesti. Permabond 743HT:n ollessa elastinen saumakohta jäi siistiksi sekä huomaamattomaksi. Permabond 792 puolestaan ei kestänyt taivutusta samalla tavalla, vaan alkoi repiä solukumia saumakohdan ympäriltä.

Kuva 1: Solukumimateriaalia liimattuna elastisella pikaliimalla (Permabond 743HT)

Kuva 2: Solukumimateriaalia liimattuna yhteen perinteisellä pikaliimalla (Permabond 792)

Permabond 74x- tuotesarjalla laajemmat käyttömahdollisuudet

Permabondin pikaliimojen kanssa käytettävillä lisätuotteilla voidaan laajentaa pikaliimojen käyttömahdollisuuksia. Permabond CSA parantaa liimattavan pinnan soveltuvuutta pikaliimalle sekä kovettaa liimapurseet, jotka muuten jäisivät kovettumatta, tai kovettuisivat liian hitaasti. Permabond POP -pohjustetta käytetään hankalasti liimattavilla materiaaleilla, joihin kuuluvat muun muassa polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), silikoni, sekä polyeteenitereftalaatti (PTFE), eli Teflon™. Edellä mainittujen materiaalien pintaenergia on niin alhainen, että pikaliiman käyttö vaatii materiaalin esikäsittelyn.

Korkeaviskoosinen ja erittäin elastinen pikaliima Permabond 743HT on saatavissa verkkokaupastamme. Oheisesta videosta voit tutustua Permabondin elastisten pikaliimojen tuotesarjaan lisää.

Lähteet:

  • Edward M. Petrie, Handbook of Adhesives and Sealants, 2007, 2. painos. The McGraw-Hill Companies, Inc.